\

3. ročník Duatlonu o cenu Mikulášskej Chaty

ZRUŠENÉ!!!

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

O preteku

Dátum: 7.10.2017
Miesto:
Druh pretekov: Duatlon
Organizátor: OZ Pes a Lavíny a Hotel Mikulášska chata
Organizačný výbor:
Riaditeľ: Igor Žiak
Veliteľ tratí: Igor Žiak
Hlavný rozhodca: Igor Žiak
Časomiera:
Zdravotné zabezpečenie: Horská záchranná služba Nízke Tatry
Prihlášky: preteky.snowski.sk
Informácie: igor.ziak@gmail.com , 0903 624 373

Štartovné: D O B R O V O Ľ N É!

Program

7:00 - 8:30 PREZENTÁCIA na záchytnom parkovisku Pavčina Lehota
9:00 ODVOZ BATOŽINY PRETEKÁROM NA MCH a CHOPOK
9:30 HROMADNÝ ŠTART
14:00 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV – hotel MIKULÁŠSKA CHATA
15:00 UKONČENIE PRETEKU / riadená voľná ZÁBAVA

Kategórie

Družstvá:
mužské / zmiešané do 80 rokov
mužské / zmiešané od 81 – 100 rokov
mužské / zmiešané nad 100 rokov
ženské do 80 rokov
ženské nad 80 rokov

Jednotlivci:
juniori / juniorky ( 1997 – až po dnes)
muži (1975 – 1996)
ženy (1975 – 1996)
veteráni muži (1965 - 1974)
kmeti (do 1964)

Poznámka: Kategória bude otvorená ak súťažia minimálne traja! (jed./dvojice)

ĎALŠIE INFO

Trať

Cyklistická časť:10 km dĺžky s prevýšením 470 m
Stop čas:10:45, hotel Mikulášska chata ! ! !

POPIS: od štartu jazda štátnou cestou č. 548 cez Lúčky, Záhradky, poza hotel Grand až na hotel Mikulášska chata, kde cyklistická časť končí a nadväzuje časť bežecká! Tu bude DEPO!
ZAKÁZANÁ je JAZDA V HÁKU: jazdou v háku sa myslí jazda cyklistov za sebou v rozstupe menšom ako 3 metre.

Bežecká časť:9 km dĺžky s prevýšením 880 m
Stop čas:12:00, Sedlo Poľana ! ! !

POPIS: od hotela Mikulášska chata sa bude bežať po ŽLTEJ TURISTICKEJ ZNAČKE smerom na Tri vody do sedla Poľany, zo sedla Poľana smerom na východ po hrebeňovej ČERVENEJ TURISTICKEJ ZNAČKE, popod Dereše až na CHOPOK, kde je cieľ preteku.
Cieľ: na vrchole Chopku vo výške 2024 m. n. m kde bude každému jednotlivcovi, aby to malo grády, osobitná časomiera merať čas na úseku: Kamenná chata – Chopok po vytýčenej cieľovej „rovinke“ pretože „Bič na konci plieska“!

PropozícieSúťažný poriadok


1. Preteku sa môžu zúčastniť dvojčlenné družstvá, alebo jednotlivci v zmysle kategórií.
2. Pretekári budú štartovať hromadne za plnej premávky!
3. Pretek družstiev je štafetový, pričom prvý člen družstva absolvuje 10 km na bicykli a potom pokračuje druhý člen družstva behom vo vysokohorskom teréne v dĺžke 8 km. Jednotlivci absolvujú cyklistickú aj bežeckú časť samostatne.
4. Víťazom sa stáva družstvo s najnižším dosiahnutým súčtom časov, respektíve jednotlivec s najnižším dosiahnutým časom.
5. Typ bicykla, priemer kolesa a šírka pneumatík je ľubovoľná. Samozrejme, vzhľadom na profil a povahu cyklistickej časti sa odporúča bicykel cestný.
6. Cyklistická časť vyžaduje povinne cyklistickú prilbu!
7. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny programu, pretek sa uskutoční za každého počasia. Organizátor si vyhradzuje právo bežeckú časť skrátiť, ak to podmienky (hlavne hrebeňovej bežeckej časti) budú vyžadovať!
8. Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastnú zodpovednosť.
9. Pretekári sú povinný dodržiavať Zákon o pozemných komunikáciách - cestný zákon - Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov

ORGANIZAČNÉ POKYNY / PARKOVANIE / UBYTOVANIE


1. Parkovanie jednotlivci – záchytné parkovisko Demänovská dolina
2. Parkovanie družstvá – hotel Mikulášska chata
3. Zvoz pretekárov z Chopku bude zabezpečený via OHDZ „Funitel“, na Kamennej chate čaj pre pretekárov!


Kontakt

Pretek: Igor Žiak

Mobil: 0903 624 373

Email: igor.ziak@gmail.com


ubytovanie: Veronika Kováčiková

Mobil: 0907 724 382

Email: kovacikova@mikulasskachata.sk