Systém na meranie času


Snowski.sk využíva na meranie technológie nemeckej firmy race|result. Vybraný aktívny systém s aktívnymi transpodérmi umožňuje zabezpečiť pre organizátorov pretekov presnosť merania na 0,01 s pri maximálnej rýchlosti 150 km/hod. Systém snowski.sk umožní registráciu, tvorbu štartovných listín, on-line prezentáciu výsledkov a následne prehľad výsledkových listín za jednotlivé preteky.

Podrobnejšie info o možnostiach aktívneho systému a transpondéroch nájdete na tu.

Možnosti pre rôzne typy pretekov a súťaží.