\

HORE DOLE DEREŠOM

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

O preteku

Dátum: 11.2.2017
Miesto: Demänovská dolina nad hotelom J. Švermu, úpravňa vody - Zadná voda
Druh pretekov: Skialpinistické preteky
Prevýšenie: 2250m
Dĺžka trate: 15km
Organizátor: Tím Hore-dole Derešom
Spoluorganizátori:

Organizačný výbor: Lukáš Benický, Peter Húska, Igor Žiak, Matej Rumanský
Riaditeľ:
Veliteľ tratí:
Hlavný rozhodca:
Časomiera: Snowski.sk
Zdravotné zabezpečenie: Horská záchranná služba Nízke Tatry
Prihlášky: preteky.snowski.sk, https://skialpuj.sk/sk/preteky alebo v deň preteku v rámci prezentácie do 09.00 hod.
Informácie:https://www.facebook.com/horedolederesom/

Štartovné: 10.- eur (platí sa v hotovosti pri prezentácii, pripravte si presnú sumu.. V rámci tohto poplatku je zahrnuté občerstvenie a upomienkový predmet - tričko Hore-dole Derešom).

Program

7:30 - 9:00 prezentácia
9:30 - 9:45 výklad trate (štart/ciel, resp. DEPO preteku)
10:00 Štart (hromadný štart, obe kategórie)
13:00 - 14:30 Občerstvenie, individuálny program
14:30 - Vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien pre víťazov/-ky

Kategórie

Muži OPEN
Ženy OPEN

Poznámka: Pretek sa koná výlučne vo voľnom teréne. Trať preteku obsahuje technické pasáže pri výstupoch, (použitie fixov a stúpacích želiez) a strmé zjazdy, (svahy so sklonom do 40°)

REGISTRÁCIA

Registrácia je ukončená, bol naplnený povolený počet pretekárov.ĎALŠIE INFO

Súťažný poriadok

ŠPORTOVÉ PRAVIDLÁ PRE PRETEKY V SKIALPINIZME (SSA) MATERIÁL A VÝSTROJ

Povinná výstroj a materiál (pre jednotlivca):

- Lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke lyže a minimálnou šírkou 60 mm. Základná dĺžka lyží nesmie byť kratšia ako 160 cm pre mužov a 150 cm pre ženy. Dĺžka môže byť aj kratšia ale nesmie byť pod hranicou 90% výšky pretekára. Viazanie musí umožňovať chôdzu aj zjazd.
- Lyžiarky, dostatočne vysoké aby zakryli členky, s podrážkou VIBRAM (min. po 80% plochy podrážky s min. dezénom 4 mm). Na lyžiarky sa musia dať pevne uchytiť stúpacie železá.
- Pár skialpinistických teleskopických alebo bežeckých palíc s max. priemerom 25 mm a krúžkom na konci (oceľové krúžky sú zakázané).
- 2 Páry stúpacích pásov.
- Minimálne 2 vrstvy oblečenia spodnej časti tela s dlhými nohavicami presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva - pretekové oblečenie, 2. vrstva - z vetru vzdorného materiálu.
- Minimálne 3 vrstvy oblečenia hornej časti tela s dlhými rukávmi presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva - pretekové oblečenie, 2. vrstva - teplého oblečenia s dlhým rukávom, 3. vrstva - z vetru vzdorného materiálu s dlhým rukávom.
- Lavínový prístroj: musí byť funkčný a vybavený štandardnou funkciou hľadania a vysielania na frekvencii 457 kHz. Každý pretekár musí mať lavínový prístroj pevne prichytený na tele a skrytý pod vrstvami oblečenia. Pretekár musí mať lavínový prístroj zapnutý počas celého preteku. Ak pretekár zistí počas preteku, že jeho lavínový prístroj nefunguje, je povinný nahlásiť to na najbližšej kontrole. Organizátor spoločne s hlavným rozhodcom rozhodnú o nasledovnom pokračovaní pretekára.
- Prilba je povinná počas celého preteku a musí zodpovedať norme EN 12492 (UIAA106).
- Lavínová lopatka: rozmerov min. 20 x 20 cm s rúčkou a celkovou dĺžkou min. 50 cm a musí byť certifikovaná výrobcom. Lavínová lopatka nesmie byť upravovaná, pretekár zodpovedá za jej funkčnosť. Povinnosť nosiť lopatku platí pre preteky vo voľnom teréne mimo zjazdovky.
- Batoh s možnosťou upevnenia lyží a veľkosti min. 20 l.
- Rukavice
- Lyžiarska čiapka alebo čelenka
- Lavínová sonda v prípade, že sa podujatie koná mimo zjazdovej trate s dĺžkou min. 2,00 m.
- Hliníková fólia minimálne 1,8 m2.
- Lekárnička – 1 ks sterilný obväz, 1 ks elastický obväz, 1 ks trojrohá šatka
- Okuliare s UV filtrom alebo priehľadný šilt
- Tekutiny
- Buzola, mapa, píšťalka
- Horolezecký čakan s min. dĺžkou 50 cm s UIAA certifikátom
- Pár stúpacích želiez s min. počtom 10 hrotov, dva z nich musia byť vpredu, presnej veľkosti na pretekárovu lyžiarku bez upravovania aj s bezpečnostnými popruhmi. Stúpacie železá musia mať UIAA certifikát. Ak stúpacie železá pretekár nepoužíva, musia byť uložené v batohu hrotmi k sebe. - UIAA certifikovaná horolezecká sedačka bez modifikácii a upravovania.
- via ferrata set UIAA certifikovaný, môžu byť 2 šité slučky s min. nosnosťou 22 KN o min. dĺžke 120cm.
- Dve horolezecké karabíny s min. nosnosťou 22 kN UIAA, z toho 1 zámková.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo určiť aký materiál sa bude počas pretekov používať. Zároveň si vyhradzuje právo zamietnuť alebo požadovať vymenenie výstroje ak je chybná alebo nevhodná. Pretekár je zodpovedný za vlastnú výstroj a musí dohliadať, aby bola funkčná a v súlade s pravidlami. V cieli sa kontroluje výstroj u všetkých pretekárov. Všetok materiál musí byť certifikovaný výrobcom.

Bezpečnosť:

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a riadi sa v každom okamihu pokynmi organizátorov ! Každý pretekár je povinný pri prezentácii podpísať vyhlásenie, že jeho zdravotný stav je vyhovujúci pre záťaž , ktoré skialpinistické podujatia vyžadujú. PREHLÁSENIE JE MOŽNÉ STIAHNUŤ NA E-STRÁNKACH, viď. REGISTRÁCIA.

Doping:

Doping je striktne zakázaný !!!

Diskvalifikácia a penalizácia

/ Riadi sa pravidlami ISMF na aktuálnu sezónu 2017 / Obzvlášť upozorňujeme na nasledovné pravidlá:
- Obdržanie externej pomoci: pomoc pri výstupoch alebo zjazdoch = diskvalifikácia. Za externú pomoc sa nepovažuje výmena zlomenej paličky a lyže.
- Pretekár musí na každom stanovišti položiť obidve palice na zem a následne si ich môže vziať až po ukončení manipulácie s výstrojov = 1 trestná minúta
- Pred odjazdom do zjazdu si musí pásy zbaliť, tak aby nevytŕčali z pod oblečenia = 1 trestná minúta
- Akákoľvek chýbajúca výstroj na kontrole alebo v cieli = 3 trestné minúty
- Nápoje alebo jedlo podané mimo určenej zóny alebo iné formy pomoci posúdené porotou = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu. Za cudziu pomoc sa nepovažuje poskytnutie prvej pomoci.
- Pozitívny dopingový nález = diskvalifikácia.
- Zanechanie materiálu alebo odpadkov = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu.
- Kráčanie bez lyží alebo korčuľovanie na paralelnej trati, nenalepenie alebo nezlepenie si pásov, nerešpektovanie príkazov organizátora a nepoužitie povinnej výstroje na určených miestach = od 3 trestných minút po diskvalifikáciu.
- Nerešpektovanie značenia trate = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu.
- Nedodržiavanie pravidiel fair-play = od 3 trestných minút po diskvalifikáciu.
-Chýbajúce lyže, prilba, topánky, lavínový prístroj /vypnutý, chýbajúci, nefunkčný/ = diskvalifikácia.
- Vážne ohrozenie prírody = diskvalifikácia.
- Ak pretekár neprejde cez kontrolu = diskvalifikácia.
- Zlyhanie pri dodržiavaní bezpečnostných pravidiel = diskvalifikácia.
- Akákoľvek akcia znamenajúca priamo nebezpečenstvo alebo ohrozovanie bezpečia, neposkytnutie prvej pomoci počas pretekov = diskvalifikácia.


Protesty

Všetky protesty musia byť v písomnej forme odovzdané organizátorom max. do 15 minút po zverejnení predbežných výsledkov. Čas, kedy budú následne zverejnené výsledky v prípade prijatia protestu, musí byť vopred oznámený organizátorom. Diskusie budú prebiehať na mieste určenom organizátorom. Všetky pripomienky musia byť doložené čiastkou 10 EUR, ktorá však nebude vrátená v prípade nepriaznivého výsledku. Protesty sa podávajú jednotlivo za každého pretekára alebo družstvo. Protest musí byť rozhodnutý max.do hodiny.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trate, prípadne zrušenie preteku a to vplyvom nepriaznivého počasia v deň konania preteku, alebo vplyvom nevhodných podmienok vo viacerých miestach trate.

VÝSLEDKY

Kontakt


Mobil:

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás kontaktujte prosím.


e-mail: hore.dole.deresom@gmail.com