36. ročník Lesného behu lyžiarov o putovný pohár starostu obce Hybe v kategóri žiakov, dorastu a dospelých

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

O preteku

Dátum: 6.10.2018
Miesto: Areál bežeckého lyžovania Hybe
Druh pretekov: Beh
Organizátor: LO TJ TATRAN Hybe
Spoluorganizátori: Obec Hybe

Predseda org. výboru: Martin Piovarči
Riaditeľ: Mgr. Zdenko Michalides
Veliteľ tratí: Milan Rajniak
Hlavný rozhodca: Ing. Peter Lehotský
Časomiera: Snowski.sk
Zdravotné zabezpečenie: HZS -Ján Žiška
Prihlášky: preteky.snowski.sk
Informácie: Ing. Ján Žiška , mobil : 0903/ 641 605

Štartovné:
žiactvo 1 € / os
dorast 3 € / os
ostatné kategórie 5 € / os
Štartovné v deň preteku dvojnásobné!!!

Program

8:00 - 9:30 prezentácia
10:00 štart prvej kategórie
11:30 vyhlásenie predbežných výsledkov

Kategórie

Dievčatá A - (trať 100 m, 2013 a mladší, štartovné 0 €)
Chlapci A - (trať 100 m, 2013 a mladší, štartovné 0 €)
Dievčatá B - (trať 200 m, 2011 – 2012, štartovné 0 €)
Chlapci B - (trať 200 m, 2011 – 2012, štartovné 0 €)
Dievčatá C - (trať 300 m, 2009 - 2010, štartovné 0 €)
Chlapci C - (trať 300 m, 2009 - 2010, štartovné 0 €)
Nml. žiačky - (trať 1 km, 2007 -2008, štartovné 1 €)
Nml. žiaci - (trať 1 km, 2007 -2008, štartovné 1 €)
Ml. žiačky - (trať 1 km, 2005 – 2006, štartovné 1 €)
Ml. žiaci - (trať 2 km, 2005 – 2006, štartovné 1 €)
St. žiačky - (trať 2 km,2003 – 2004, štartovné 1 €)
St. žiaci - (trať 3 km, 2003 – 2004, štartovné 1 €)
Dorastenky - (trať 3 km, 2001 – 2002, štartovné 3 €)
Dorastenci - (trať 5 km, 2001 – 2002, štartovné 3 €)
Ženy A do 34 - (trať 5 km, 1984 – 2000, štartovné 5 €)
Ženy B 35 - 49 - (trať 5 km, 1969 – 1983, štartovné 5 €)
Ženy C 50 - 59 - (trať 5 km, 1959 – 1968, štartovné 5 €)
Ženy D 60 a viac - (trať 5 km, 1958 a viac, štartovné 5 €)
Muži A do 39 - (trať 10 km, 1979 – 2000, štartovné 5 €)
Muži B 40 - 49 - (trať 10 km, 1969 – 1978, štartovné 5 €)
Muži C 50 - 59 - (trať 10 km, 1959 – 1968, štartovné 5 €)
Muži D 60 - 69 - (trať 10 km, 1949 – 1958, štartovné 5 €)
Muži E 70 a viac - (trať 5 km, 1948 a viac, štartovné 5 €)
Hybenia pre zdravie 1 - (trať 2 km, dobrovoľné štartovné)
Hybenia pre zdravie 2 - (trať 4 km, dobrovoľné štartovné)

Poznámka: Štartovné čísla budú vydané vedúcim družstiev pri prezentácii (za stratu čísla – náhrada 10.- €)

ĎALŠIE INFO

Trate

-certifikované lyžiarske, bežecké trate s trávnatým povrchom

Výsledky

-budú vyhodnotené 30 minút po dobehnutí posledného pretekára. Detské a žiacke kategórie budú vyhodnocované počas prebiehajúcich pretekov dorastu a dospelých.
Traťový rekord: Andrej Dlugoš Poľsko 34:29 (2015)
Za vyrovnanie traťového rekordu je vypísaná prémia 25€ a za prekonanie 50 €.

Protesty

- Do 15 min. po dobehnutí posledného pretekára pri hlavnom rozhodcovi za 10 €

Kontakt

Tajomník pretekov: Ing. Ján Žiška

Mobil: 0903/ 641 605

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás kontaktujte prosím.


e-mail: ziskaj54@gmail.com